Informatie

Ontstaan van de school

Op 7 juli van het jaar 1919 werd de openbare lagere school te Speuld geopend door de toenmalige burgemeester van de gemeente Ermelo, baron Mackay. Het schoolgebouw dat toen uit 2 lokalen bestond, werd op 1 december 1954 uitgebreid met een derde lokaal. Op 13 januari 1966 werd “De Vereniging tot het verstrekken van lager onderwijs op Gereformeerde grondslag te Speuld” opgericht. Op 1 februari 1975 werd de kleuterschool geopend. Het schoolgebouw dateert uit 1918 (verbouwd in 1954 en 1975, 2003 en 2010) en heeft vier lokalen en een handvaardigheidslokaal. In 2010 is er een ontmoetingsruimte in onze school gemaakt. We beschikken over een prachtig gebouw in een schitterende omgeving.

De vereniging

De smdB Speulderbrink valt onder het bevoegd gezag van de “Vereniging voor basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Speuld’. De leden van de vereniging kiezen het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de instandhouding van het onderwijs op de smdB Speulderbrink. Na instemming met de statuten kunt u lid worden van de schoolvereniging. U kunt zich opgeven bij de secretaris.

Uitgangspunt

De uitgangspunten van de verenigingen vinden hun oorsprong in Gods Woord, de Bijbel, samengevat in de drie Formulieren van Enigheid. In ons werken, denken en handelen proberen we de kinderen voor te leven en op te voeden vanuit dit Evangelie.

 • mevr. Anneriek van de Ruitenbeek
 • dhr. Leendert van Staalduijnen (secretaris)
 • dhr. Wim Steenbeek
 • mevr. Hanneke Verbeek
 • dhr. Arie van Essen
 • Meester A. J. Buijtenhuis (directeur, lkr gr 6/7/8)   
 • Juf José Kraaijenhof (lkr. gr. 3 en 4 op ma, di, wo en vrijdag)  
 • Juf Mariska Roozeboom  (lkr gr 1 en 2 op ma en di)
 • Juf Hannie Termaat  (lkr. groep 1 en 2 op  do en vrij)
 • Juf Dianne Baan (I.B-er, lkr gr.6/7/8)
 • Juf Truus. Soet (parttime lkr gr 3 en 4 op do ) 
 • Juf Willianne Pater (lkr 1 en 2  op wo  en 5 op ma, di, do en  vrijdag)  
 • Juf Carolien Noteboom (leerkracht in opleiding  groep 5  op wo, do en vrijdag)
 • Juf Willeke Duits (onderwijsassistente)

De leden van de ouderraad zijn:

 • mevr. Anne van den Bosch
 • mevr. Anne van Essen
 • mevr. Merel Disselkoen
 • mevr. Trudy Noteboom
 • mevr. Gesiena van Wijhe

Namens de leerkrachten hebben zitting in de ouderraad:

 • Juf José Kraayenhof
 • Meester Buijtenhuis
 • mevr. Marieke van Beek  (namens de ouders)
 • mevr. Anne van den Bosch (namens de ouders)
 • mevr. Hannie Termaat (namens personeel)
 • mevr. Mariska Roozeboom (namens personeel)