Basisschool Speulderbrink

School met de Bijbel

Over onze school...

Op 7 juli van het jaar 1919 werd de openbare lagere school te Speuld geopend door de toenmalige burgemeester van de gemeente Ermelo, baron Mackay. Het schoolgebouw dat toen uit 2 lokalen bestond, werd op 1 december 1954 uitgebreid met een derde lokaal. Op 13 januari 1966 werd “De Vereniging tot het verstrekken van lager onderwijs op Gereformeerde grondslag te Speuld” opgericht. Op 1 februari 1975 werd de kleuterschool geopend.

Het schoolgebouw dateert uit 1918 (verbouwd in 1954 en 1975, 2003 en 2010) en heeft vier lokalen en een handvaardigheidslokaal. In 2010 is er een ontmoetingsruimte in onze school gemaakt. We beschikken over een prachtig gebouw in een schitterende omgeving.

Aantal klassen
0
Aantal leerlingen
0